تقویت حافظه . تمرکز حواس . تندخوانی

پستهای اخیر

پستهای اخیر

تغذیه و حافظه

بخورید، بیاشامید و حافظه خود را تقویت کنید. امروزه بیشتر آدم ها زیاد عمر می کنند و نسبت به سن شان سالم تر هستند. این خیلی خوب است. به همین دلیل همه یک روز به این نقطه می رسند که حافظه شان دیگر قابل

محورهای تمرکز بخش سوم

امروز را صرف انجام چه کارهایی خواهید کرد  کارهای درست را انجام دهید تصمیم‌گیری درباره اینکه سال خود را بر چه کارهایی متمرکز کنید، کاری عظیم است. بیشتر مردم وقتی با شدت و حرارت مشغول کار و حرکت به سوی اهدافشان هستند، هرگز

دومین کارگاه تخصصی تقویت حافظه

کارگاه « تندخوانی، حافظه و تمرکز » (سه آیتم مرتبط با هم در یک کارگاه جامع، کاربردی و مؤثر) با شرکت در این کارگاه کاملاً عملی در وقت، انرژی و سرمایه خود صرفه جویی کنید! مدرس: جناب آقای قاسم حاجی آبادی (معلم، مدرس و مربی

پستهای اخیر

پستهای اخیر

تغذیه و حافظه

بخورید، بیاشامید و حافظه خود را تقویت کنید. امروزه بیشتر آدم ها زیاد عمر می کنند و نسبت به سن شان سالم تر هستند. این خیلی خوب است. به همین دلیل همه یک روز به این نقطه می رسند که حافظه شان دیگر قابل اعتماد نیست. نگران می‌شوند چون نام معلم های مدرسه ابتدایی خود را به یاد نمی آورند، جدا از اینکه شاید ۴۰
ادامه مطلب ...

دومین کارگاه تخصصی تقویت حافظه

کارگاه « تندخوانی، حافظه و تمرکز » (سه آیتم مرتبط با هم در یک کارگاه جامع، کاربردی و مؤثر) با شرکت در این کارگاه کاملاً عملی در وقت، انرژی و سرمایه خود صرفه جویی کنید! مدرس: جناب آقای قاسم حاجی آبادی (معلم، مدرس و مربی مهارت‌های مطالعه) برای یادگیری و کسب دانش پایدار انسان باید اطلاعات را به صورت طبقه بندی و منسجم به بایگانی
ادامه مطلب ...

محورهای تمرکز بخش دوم

امسال را صرف انجام چه کارهایی خواهید کرد محور تمرکز خود را بیابید بیشتر وقتها تقلا می‌کنیم کارهای زیادی را در طول یک روز انجام دهیم و موفق می‌شویم، اما با نگاهی به گذشته متوجه می‌شویم کارهایی که انجام دادیم ما را به جایی که می‌خواهیم نمی‌رسانند. این دلیل تلاش نکردن نیست، بلکه به دلیل فقدان جهت و تمرکز
ادامه مطلب ...